תנאים כלליים טיולים לנוסע העצמאי

תנאים כלליים טיולים לנוסע העצמאי

תנאים כללים לנוסע העצמאי 

הנני החתום מטה מאשר/ת בזאת את פירטי ההזמנה ואת חיוב חשבוני באמצעות כרטיס אשראי זה .ידוע לי כי כל הפרטים שנמסרו על ידי ומפורטים בהזמנה הינם על אחריותי המלאה לאחר שקראתי הבנתי ובדקתי את התנאים והנהלים  לרבות דמי הביטול והשינוי וקיבלתי הרשאה לבצע ההזמנה בשם כל הנוסעים המפורטים ברשימה. חברת "טרוולר טורס" מבקשת להפנות את תשומת לבך למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנה ומהווה ביחד עם פירטי ההזמנה חוזה התקשרות בין החברה לבין הנוסע. בכל מקרה של חילוקי דעות יחייבו תנאים אלה ולא תשמע טענת הנוסע כי לא קרא או הופנה לתנאים.

דרכון ואשרות:
באחריות הנוסע לוודא כי דרכונו תקף לפחות 6 חודשים לפני תאריך החזרה ממדינת היעד לארץ . על כל אזרח ישראלי בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר חובה להיכנס ולצאת מגבולות המדינה עם הדרכון הישראלי בלבד. באחריות הנוסע לברר קודם ההזמנה הצורך באשרות כניסה ותוקפן לארצות בהן נדרש לבקר .על הנוסע לציין בפני הסוכן  אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי, מחזיק בתעודת מעבר או כל מסמך אחר טרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול. בכל מקרה טרוולר טורס אינה אחראית למצבו המשפטי ולמניעה כלשהיא שחלה על הנוסע .יש לבדוק שישנן בדרכון  לפחות שני דפים ריקים לחתימות. טיפול בבקשת אשרת כניסה(ויזה) המתבצעות באמצעותנו היא באחריות השגרירויות בלבד ואין לנו כל אמצעי לזרז קבלת האשרה. במידה והלקוח ביקש להנפיק כרטיס טיסה טרם קבלת האשרה  וקיבל סירוב או  לא הגיעה במועדה ,יחולו על הכרטיס דמי שיני / ביטול על פי המפורט בסעיף דמי ביטול. נוסעים בעלי דרכון שאינו ישראלי הטסים לארצות הברית ללא צורך באשרות כניסה חייבים להירשם מראש באתר רשות ההגירה של ארה"ב.  ESTA  אי קיום הנוהל וסירוב טיסה לא יהווה בסיס להחזר כספי בשל כרטיס לא מנוצל.
טרוולר טורס ממליצה ללקוחותיה להתעדכן באתר האינטרנט של משרד החוץ במידע על התראות מסע ככל שישנן לארץ היעד אליו נוסעים. הבדיקה הנה באחריות הבלעדית של הנוסע, ואי הבדיקה מראש לא תהווה עילה לביטול ללא דמי ביטול ככל שיהיו.

טיסות: 
הטיסות מבוצעות וכפופות לתנאי המוביל האווירי והנן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה. מועדי הטיסות ,מסלולן וזמנן עשויים להשתנות, לעיתים יתכנו ביטולים של טיסות בשל אילוצים של חברות התעופה. במקרים אלו תוצע אלטרנטיבה ללקוח.

טיסות שכר הנן טיסות מחוץ לנתיב הן מופעלות על פי תקנות טיסות השכר ומותנות באישור מנהל התעופה האזרחי ולפיכך שעות הטיסה , המוביל ופרטיהן אינן סופיות ועלולות להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה  גם ללא הודעה מוקדמת על ידי המפעילים. במידה ומפעיל הטיסה יביא לידיעת הסוכן על השינוי מראש ,המידע יועבר לידיעת הנוסעים. כל שינוי או ביטול שיחול הינו באחריות הבלעדית של המוביל/חברת התעופה או מארגן טיסת השכר ולמזמין לא תהיינה טענות או תביעות לטרוולר טורס שלא תישא בכל צורה שהיא בהוצאות ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם לנוסע כתוצאה משיבושים בטיסות, ולא תעמוד לנוסע הזכות לבטל את הזמנתו בגין שינוי זה. על הנוסעים להשאיר מספר טלפון או מייל זמין ונגיש בחול להודעות דחופות על שינויים בטיסה. כמו כן יש לאשר את טיסת החזרה לארץ 72 שעות לפני מועד החזרה. חובה להתייצב בשדה התעופה שלוש שעות לפני מועד הטיסה.אי הופעה לטיסה ( non show) מבטלת  באופן אוטומטי את כל הטיסות בהמשך מסלול הטיסה וגוררת קנס כספי גבוה .קטעי הטיסה יכובדו ברצף על פי המפורט בכרטיס הטיסה .הכרטיס לא יכובד ולא יהיה תקף במקרה של שימוש בשוברים שלא בהתאם לרצף כמפורט בכרטיס הטיסה . כמו כן אין החזר כספי על קטעי טיסה לא מנוצלים.

תוקף הכרטיס:  __

הריון:
מובהר בזאת שנשים הרות בכל שבוע שהוא המחליטות לטוס על אחריותן חייבות להצטייד באישור רפואי חתום באנגלית על תקינות ההיריון ,שלא חלה כל מניעה לטוס ולא קיים חשש ללידה מוקדמת. חובה על נשים בהריון  לבטח עצמן בביטוח נסיעות מקיף ומתאים. נשים בהריון משבוע 27 אינן רשאיות לטוס.
חיסונים:  באחריות הנוסע לבדוק מראש במשרד הבריאות את הצורך בקבלת חיסונים לארצות בהן נדרשים חיסונים. 

תינוקות:
עד גיל שנתיים פחות יום במועד הטיסה חזרה ארצה לא מזכה במושב במטוס ואינו מקנה זכות ודאית לעריסה /מטען או מושב מיוחד כל בקשה תועבר לידיעת חברות התעופה והנ"ל  יעשו כמיטב יכולתם לאשרה והכל בהתאם לאפשרויות. 

בקשות מיוחדות:
אוכל בטיסות סדירות -במידה ומוגש .(צמחוני/כשר) יש להודיע על כך לפחות שני ימי עבודה לפני מועד הטיסה.הבקשה תועבר לחברות התעופה ואספקתם תהיה באחריותם הבלעדית. ברב חברות השכר, הלאו קוסט ,טיסות פנימיות בחול ,טיסות אל על מסוג אפ ובחלק מהטיסות הסדירות בהתאם לסוג הכרטיס שנרכש אין הגשת אוכל כלולה במחיר הכרטיס ,על הנוסע לוודא הפרטים מול סוכן הנסיעות . 

כבודה: כל נוסע רשאי לשאת מטען למטוס על פי חוקי חברת התעופה המשקל המותר עשוי להשתנות בין חברה לחברה ותיק יד בתא הנוסעים. עד 8 ק'ג. בחלק מחברות התעופה מחיר הכרטיס לא כולל תשלום עבור הכבודה, התשלום יכול להיעשות מבעוד מועד באמצעותנו או ישירות באתר של חברת התעופה. באחריות הנוסע לברר זאת מול סוכן הנסיעות. חברות התעופה רשאיות לגבות תשלום נוסף בגין ציוד סקי, ומטען עודף. הובלת הכבודה היא באחריות הבלעדית של המוביל ובמידה ולא הגיעה  ליעדה יש לפנות ולדווח על כך מידית לנציגות חברת התעופה בשדה התעופה. 

מושבים במטוס :
בקשות למושבים בטיסות סדירות במחלקת תיירים יוזמנו בהתאם לזמינות המושבים הפנויים ולחברת התעופה הזכות לשנות גם לאחר שאושרו בפועל. מושבים מועדפים כרוכים בתשלום נוסף. בטיסות לאו קוסט ,צ'רטר ובכמה מחברות התעופה הסדירות לא ניתן כלל להזמין מושבים מראש, ובחלק מחברות התעופה הזמנת מושבים כרוכים בתשלום  נוסף. 

מלון:
בהזמנת חבילות נופש המלון המוזמן הינו בגדר בקשה עד לאישורו הסופי של הספק ,טרוולר טורס אינה מחזיקה במלאי כלשהו של השירותים המוצעים לפיכך אישור ההזמנה מותנית בזמינות המוצר ומחירו בפועל אצל ספק התיירות . במידה והמלון בתפוסה מלאה תוצע אלטרנטיבה  למלון אחר ולעיתים ישודרג  בתוספת מחיר. במקרה של תפוסת יתר במלון הנוסע יועבר למלון חלופי באותה רמה. אישור על זמינות המלון יימסר לנוסע בטלפון או במייל. המלונות בחול מדורגים בהתאם להגדרת משרד תיירות מקומי ואינם זהים ברמתם בכל מקום בעולם. מערכת מיזוג אויר או בריכות השחייה בארצות מסוימות מופעלות עד תאריך סיום העונה החמה בהתאם לנהוג בכל מדינה .לעיתים בתי מלון מציעים שירותים נוספים כגון אינטרנט,  סאונה ,חניה, ספא וכדומה הניתנים תמורת תשלום נוסף ,צריכת מוצרים נוספים אלו ישולמו ישירות במלון .קבלת החדרים החל משעה 14.00 ופינוי החדרים עד שעה 11.00 וזאת ללא קשר למועדי הטיסות .בהזמנת חדרים סטנדרטים לא ניתן להבטיח מראש חדר בקומה מסוימת , חדר פונה לנוף הים או הבריכה ,אגף מסוים, חדרים מותאמים לנכים ,מיטות זוגיות ,חדרים צמודים או מקושרים. אם זאת ניתן להפנות הבקשות למלון והן ומותנות באפשרויות המלון. בחלק מהיעדים תתכן גביה של מס מקומי שישולם ישירות במלון בחול.
במקרה והנוסע מתכוון להגיע למלון אחרי השעה שש בערב, יש להודיע לסוכן הנסיעות מראש בעת ההזמנה . הדיווח יעובר לידיעת המלון .הנוסע יכול גם הוא להודיע למלון בטלפון בעת שהותו בחול. במידה ולא נמסרה הודעה מראש יתכן ולא ישמר עבורו החדר המוזמן. אם נתקלתם בבעיה כלשהיא במהלך השהות במלון או בחברת ההשכרה עליכם להתקשר למספר החרום המופיע על גבי השובר וליידע את המלון ואת הסוכן בארץ בזמן אמת על מנת שנוכל לעזור.
העברות וסיורי בחירה:
בחבילות נופש הכוללות העברות מהשדה למלון מתבצעות באמצעות אוטובוסים של נציגות ספק התיירות. האוטובוס הוא מאסף ולכן הנסיעה עשויה להתארך עקב הורדה ואיסוף נוסעים בבתי המלון . סיורי בחירה בחול מוצעים ומבוצעים על ידי משרדי תיירות מקומי מותנים במינימום משתתפים והנן באחריות הבלעדית של הספק בחול .

השכרת רכב:
על המזמין רכב לקרוא היטב את תנאי ההתקשרות שעל השובר טרם צאתו מהארץ .על הנהג להתייצב בדלפק הקבלה של חברת השכרת הרכב  בחו"ל  כאשר ברשותו שובר הרכב על שם הנהג ,כרטיס אשראי בינלאומי תקף, רישיון נהיגה בינלאומי תקף הכולל תמונה ורישיון ישראלי מתורגם תקף על שם הנהג. הנהיגה ברכב היא על שמו של הנהג הרשום ואינה מקנה זכות נהיגה ברכב לכל אדם אחר, אלא אם נרשם בתחנת ההשכרה כנהג נוסף הציג המסמכים הדרושים ושילם הביטוח המתאים .השימוש ברכב מוגבל למדינה שבה נמסר , על הנוסע המתכנן  לצאת עם הרכב למדינה אחרת להודיע מראש לסוכן הנסיעות .על הנהג לדווח לסוכן אם גילו מתחת לגיל 24 שנים. חברת ההשכרה לא מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים אלא לקבוצת הרכב אליה הוא שייך לפי זמינות הרכבים  בזמן האספקה.

ביטוח נסיעות:
מומלץ לרכוש באמצעותנו פוליסת ביטוח נסיעות מתאים ומקיף המכסה סיכונים אפשריים אשפוז ונזקים שעלולים להיגרם במהלך השהיה בחו"ל עקב תאונות, מחלות, אובדן כבודה וכיסוי לדמי ביטול הנסיעה מסיבה רפואית בשל אירוע פתאומי. מובהר כי מלוא האחריות לביטוחים עצמם חל על החברה המבטחת. נא לציין הבקשה להוסיף ביטוח נסיעות.

ביטוח כסף: לאנשים עד גיל 60 ללא טיפול תרופתי קבוע וללא אשפוז בחצי השנה האחרונה 2$ ליום.

ביטוח זהב: כולל הרחבה למחלות קיימות והיריון: החל מ- 4.5$ ליום + 15$ לכל התקופה עבור כיסוי להטסה רפואית.

קבלת מסמכי נסיעה:
על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה מיד עם קבלתם ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו: כרטיסים, שוברי מלון ,שוברי רכב ואו כל שובר הזמנה אחר ולוודא כי איות שמו זהה לאיות בדרכון ,וכי הפרטים והשוברים תואמים את ההזמנה מובהר בזאת שבגין כל שינוי או עדכון שהנוסע מבקש לעשות לאחר הכרטוס יישא בתשלום דמי ביטול או שינוי לפי חוקי הספק. כל התייקרות בהיטל הדלק, מיסי נמל, היטלי ביטחון שתכנס לתוקף לפני שנעשה הכרטוס והתשלום ,תחול על הנוסעים. כל  מסמכי הנסיעה(כרטיסי טיסה ושוברים) של טיולים מאורגנים וחבילות נופש שהן באחריות ספקי השירותים ימסרו לנוסע סמוך  למועד הנסיעה.

ביטול עסקה
ביטול עסקה על ידי הנוסע לאחר אישור ההזמנה יעשה בכתב בפקס או במייל ע"י הלקוח מול הגורם אשר ממנו נרכש הכרטיס. ניתן להעביר את הבקשה לטל'09-7710555 . יש לוודא קבלת הבקשה באמצעות הטלפון.

 תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת בקשת הביטול במשרדי החברה. במידה ויום קבלת ההודעה יהיה יום שבתון בארץ או בחול יחשב יום הביטול מיום העבודה הבא אחריו. יש לוודא בטלפון עם הסוכן את קבלת הבקשה לביטול, הודעות ביטול בעל פה אינן  תקפות.במידה והנוסע ביטל נסיעתו יחולו עליו בכל מקרה דמי טיפול  בסך 85$ לאדם שנגבים על ידי טרוולר טורס בסך שלא יוחזרו בכל מקרה  בנוסף לדמי הביטול כמפורט בסעיף דמי ביטול טיסה.  

אם חברת התעופה ביטלה את הטיסה מכל סיבה שהיא וכל ביטול אחר, כולל כוח עליון, על ידי ספקי תיירות יחולו על הנוסע בכל מקרה דמי שירות של 50$ לאדם ו3% דמי ניהול אם העסקה בוצעה בכרטיס אשראי.

 דמי ביטול טיסה בסך:
בהתאם לכללי חברות התעופה/ספקי שירות, בתוספת לדמי ניהול/טיפול  שיגבו בכל מקרה.  
דמי שינוי תאריך טיסה:
 בתנאי שיש מקום זמין  במחיר של מחלקת  הרישום המקורית שהוזמנה וכורטסה. בכל מקרה של בקשת שינוי ההזמנה תאריך או יעד, ההזמנה תתומחר מחדש וכל הפרשי המחיר יגבו מהלקוח בנוסף לדמי השינוי המצוינים בסעיף דמי שינוי.במידה ומחלקת הרישום של ההזמנה המקורית אינה זמינה יגבה הפרש הסכום הנדרש למחלקת הרישום הבאה הפנויה אחריה להזמנה. לא ניתן לשנות שם נוסע לאחר הכרטוס. שינוי שם יחושב על פי תנאי דמי השינוי..

דמי ביטול טיסות:  כפופים לתנאי חברות התעופה למעט תנאי ביטול מקלים על פי חוק הגנת הצרכן כמפורט בהמשך. במידה והנוסע ביטל נסיעתו יחולו עליו בכל מקרה דמי טיפול של 85$ לאדם בנוסף לדמי הביטול הנקבעים על ידי הספקים וחברות התעופה.
בכל מקרה של ביטול  או שינוי הזמנה או חלק ממנה יחולו דמי הביטול בהתאם.
דמי ביטול טיסה צ'רטר  לאו קוסט או 
NON REFUNDBLE  TICKETS-  דמי ביטול מלאים – אין החזר כספי  בשל ביטול הזמנה .

ביטול עסקאות של עסקת "מכר מרחוק" - על אף האמור ,לגבי עסקאות ושירותי תיירות שמקום עריכתן מתחיל בישראל ולחברות יש נציגות בארץ ,יחולו התנאים הבאים "מכר מרחוק" שבוצעה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 סעיף 14ג, 14ג1, 14ג2 הקובע כי בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים במסמך הגילוי הנאות, לפי המאוחר שבו אמור השירות להינתן. סעיף 14ג.(ד 2 )לחוק הגנת הצרכן מסייג את הוראות סעיף קטן (ג )וסעיף 14ג1(ג)וקובע כי הן לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה מהטיסה הראשונה המפורטת בכרטיס הטיסה / בשובר אישור ההזמנה.

עסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש – לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, סעיף 14ג1 (ג), עסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 

 דמי ביטול - התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה על ביטולי העסקאות כאמור לעיל להתבצע בכתב , באמצעות דואר אלקטרוני (email)בטלפון או פקס .והכל לא יאוחר ממועד הספקת השירותים. מסירת הודעת הביטול : טרוולרטורס רעננה  09-7710555. בהתקיים תנאים אלה דמי הביטול שייגבו בגין הביטול יהיו 5% מערך העסקה או 100 שח לאדם הנמוך מבניהם .בכפוף לאמור לעיל, יחולו על ביטול הזמנה תוספת דמי סליקה של חברות האשראי בסך 3.5% בהתאם לתקנה 5 לתקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה תשע"א-2010 במידה ששולם בתשלום אחד, ו- 5% במידה ששולם בתשלומים אשר יקוזזו מסכך הסכום להחזר. 

 

דמי שינוי כרטיס צעיר:
במידה ונרכש כרטיס  מסוג "כרטיס צעיר" עם שינוי אחד חינם  .תאריך השינוי הראשון על תאריך החזרה מאותו יעד הנו חינם בהתאם לזמינות מחלקת הרישום המקורית שהוזמנה וכורטסה .במידה והמחלקה המתאימה לא זמינה יגבה הפרש מחיר  למחלקה הזמינה אחריה על פי התמחור החדש.

כל שינוי שני או שלישי כרוך בדמי שינו של : דמי שינוי תאריך טיסה:         לאדם 
בקשת שינוי התאריך תימסר לסוכן בהודעה מראש על ידי הנוסע  בכתב או במייל.

במידה ורוצים לשנות יעד, ההזמנה תתומחר מחדש על פי היעד המבוקש ויגבה הפרש המחיר בהתאם.
על אף האמור לגבי עסקאות שמקום עריכתן בישראל יחולו התנאים הבאים: ביטול עסקאות "מכר מרחוק" שבוצעה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 סעיף14ג לחוק ,קובעים כי בעסקאות מכר מרחוק  ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, וכל עוד מועד ביטולה לא חל בתוך 7 ימים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן .בהתקיים תנאים אלה דמי הביטול שייגבו בגין הביטול יהיו 5% מערך העסקה או 100 שח לאדם הנמוך מבניהם. מלבד דמי הטיפול  בסך 85$ לאדם שנגבים בכל מקרה.

 אחריות:  
טרוולר טורס הנה משרד נסיעות המקשרת, מתווכת בין הנוסעים לבין ספקי השירותים ומזמינה עבורכם את שירותי התיירות בכפוף לזמינותם , אולם לא תישא באחריות לכל שיבוש או מחדל בלתי צפוי של השירותים המוזמנים אצל ספקי השירותים השונים שאינן בשליטת סוכנות הנסיעות  כגון ביטול / שינוי / אובדן כבודה / עיכוב בלתי צפוי של הטיסות או כל גורם אחר אשר אירעו עקב נסיבות כוח עליון לרבות שביתות אסונות טבע, מלחמה, הפיכה צבאית ,רישום יתר, מזג אויר קיצוני, פשיטות רגל,תקלות טכניות במטוס שאינן בשליטת החברה. במידה ויש תלונה או טענה של נוסע כנגד החברה היא תוצג בכתב לא יאוחר מ 15 יום לאחר חזרת הנוסע ארצה.כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה עד לקבלת אישור סופי בהתאם למפורטים בהזמנה .

זיכויים והחזרים : 
אחרי היציאה מהארץ לא יוחזרו כספים בשל שירותים לא מנוצלים כגון ארוחות, מלון ,כניסות לאתרים ,סקי פס, סיורים או כל שירות אחר  שהוזמן ולא נוצל בפועל. במקרה ויידרש החזר כספי הסכום יוחזר ללקוח בשקלים לאחר שההחזר הכספי יתקבל מהספקים(חודש עד חודשיים). סך הסכום בשקלים יחושב על פי שער המטבע היציג הידוע ביום התשלום ודמי ניהול בסך 2.5% יקוזז מהסכום להחזר בהתאם.

המחיר נכון למועד המצוין בראש בעמוד. המחיר הקובע יהיה זה התקף ביום הנפקת הכרטיס.