שייט מאורגן למקסיקו והקאריביים כולל טיסות והפלגה מפוארת למקסיקו