הנם להמחשה בלבד ,לפיכך כל הזמנה מותנית במלאי שנמצא אצל ספק השירות.